Your cart is empty.
 
Ymer is distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Pages: 128
Published: 1990
Binding: Hard cover

Antarktis

SEK 106

SEK 100 excl. swedish tax

Ur innehållet i Ymer '90:

Christian Hjort, Glaciärer och klimathistoria kring Antarktiska halvön

Alerstam, Gudmundsson och Larsson, Fåglarnas flykt över antarktiska hav

Holmlund och Karlen, Glaciologiska studier

Leif Anderson, Det marina kemisk-oceanografiska projektet

Carl M:son Mannerfelt, Hans W:son Ahlmann - ett rapsodiskt vänskapsporträtt