Your cart is empty.
 
Ymer is distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

ISBN10: 9198215051
ISBN13: 9789198215052
Pages: 225
Published: 2019
Binding: Hard cover

Turismen och resandets utmaningar

SEK 233

SEK 220 excl. swedish tax

Turism är en betydande del av och drivkraft i den globaliserade ekonomin och konsumtionssamhället där den bidrar till social, ekonomisk och miljömässig förändring, såväl positiv som negativ.

Under de senaste decennierna har inte bara turism och resande ökat världen över utan även forskarnas intresse för turismstudier har ökat markant.

I Ymer 2019 presenteras svensk turismforskning som bedrivs av geografer och antropologer.

De olika kapitlen exemplifierar hur turism kan utveckla och förändra platser, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, i Sverige och genom svenska resenärers turistande utomlands.

Genom de olika bidragen synliggörs möjligheter och utmaningar som turism ger upphov till och hur turism kan förstås som ett globalt och samtidigt lokalt fenomen.