An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Resurser och politik i Afrika

Sten Hagberg (red.), Gabriella Körling (red.)

Ymer, no. 2014

Vi upplever en ny rush till Afrika där mycket kretsar kring resurser och politik. Och ändå är det fortfarande svepande generaliseringar som dominerar bilden av "det nya Afrika". Årets upplaga av Ymer är istället baserad på långvarig fältforskning. Författarna - antropologer, kultur- och naturgeografer - ger förtätande beskrivningar och insiktsfulla analyser av vanliga människors tillvaro och försörjningsvillkor. Genom lokala perspektiv på globala processer analyseras tillgång till och kontroll över resurser, och maktutövning och politiskt deltagande - och förstås även resursbrist och maktlöshet.
Resurser och politik i Afrika

ISBN 9789198215007

Hard cover

210 pages

Published 2014

Language swe

Price from SEK 233