An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 165

ePub

 

Read Online

 

Antarktanderna : Svensk forskning i Otto Nordenskjölds fotspår

Jan Lundqvist (red.)

Ymer, no. 2001

År 2001 är det 100 år sedan Otto Nordenskjöld startade sin famösa expedition till Antarktis. Den fick vittgående följder för svensk forskning, inte endast i Antarktis utan även i Sydamerika. Årets Ymer tillägnas hundraårsminnet av expeditionen genom att skildra insatserna under den och några av dess följdverkningar. Expeditionens dramatiska förlopp och räddning beskrivs på ett för oss nytt sätt, nämligen ur argentinsk synvinkel och med utgångspunkt i den argentinske deltagaren José Sobrals dagbok. För att illustrera hur förutsättningarna för arbete i polartrakterna ändrats sedan den tiden ges även glimtar från nutida svensk geografisk forskning i området, samt några framtidsaspekter.
Antarktanderna

Hard cover

290 pages

Published 2001

Price from SEK 165