An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Gastronomins (politiska) geografi

Madeleine Bonow (red.), Paulina Rytkönen (red.)

Ymer, no. 2011

Gastronomins politiska geografi är titeln på 2011 års YMER. Artiklarna är skrivna av forskare som alla arbetar med frågor som rör det småskaliga jordbruket i Europa. Flera av författarna är medlemmar och verksamma inom det europeiska forskningskonsortiet ERG/ SYAL, där den ledande forskningen om lokala jordbruks- och livsmedelssystem koordineras. Boken tar upp frågor som rör lokala jordbruks- och livsmedelssystem och olika sätt som de småskaliga jordbrukarna kan möta i den ökande globala konkurrensen inom livsmedelssektorn. I denna bok har vi lagt ett särskilt fokus på Sverige, men den omfattar också andra europeiska verkligheter och tematiska perspektiv. Vi får följa med på en resa till Frankrike, Grekland, Spanien, Österrike och olika delar av Sverige där jordbrukare och småskaliga förädlare på olika sätt försöker få en lönsamhet i sin produktion.
Gastronomins (politiska) geografi

Hard cover

368 pages

Published 2011

Price from SEK 233