An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Hållbar utveckling : Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden

Lennart Tonell (red.)

Ymer, no. 2012

2012 års Ymer behandlar hållbar utveckling. Någon allomfattande definition av begreppet hållbar utveckling, finns knappast inte. Det som gör det starkt (och samtidigt vagt) är just att det inbegriper och beaktar olika intressen, intressen som tenderar att stå i kontrast till varandra. Hållbar utveckling handlar om människans livsmiljö i vid bemärkelse. Artiklarna är skrivna av forskare som huvudsakligen är verksamma vid geografiska institutioner och institut. De belyser och diskuterar hållbar utveckling utifrån ett flertal perspektiv och förhållningssätt. Alla dimensioner som brukar tillskrivas hållbarhetsbegreppet behandlas och problematiseras. För att vi ska kunna förverkliga en "hållbar utveckling" så krävs det en proaktiv samhällsplanering smn bygger på kunskap och insikter inom en rad ämnesområden. Den här årsboken bidrar till den kunskapen.
Hållbar utveckling

Hard cover

288 pages

Published 2012

Price from SEK 233