An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

ePub

 

Read Online

 

Genus och företagande

Madeleine Bonow (red.), Paulina Rytkönen (red.)

Ymer, no. 2016

Denna bok har sin utgångspunkt i forskningsfältet genus och företagande/entreprenörskap och är resultatet av en workshop som organiserades av forskningscentrat EnterForum, på Södertörns högskola under december 2015. Temat för workshopen var Politik, Företagande och Genus. Med utgångspunkt från ett genusperspektiv analyseras hur ekonomisk utveckling och samhällsprocesser har lett till uppkomsten av nya näringar, samt hur teknik och politik i samverkan kan leda till att kvinnor trängs undan i vissa näringar. Boken tar även upp om genus påverkar företagens möjligheter att överleva pä lång sikt, kvinnliga företagares syn på kvinnors företagande, hur socialt entreprenörskap kan vara katalysator för kvinnors rättigheter, samt vilka utmaningar och möjligheter kvinnliga hästföretagare i tätortsnära verksamheter möter i sin dagliga verksamhet.
Genus och företagande

ISBN 9789198215021

Hard cover

206 pages

Published 2017

Language swe

Price from SEK 233