An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Urban utveckling och interaktion

Thomas Borén (red.)

Ymer, no. 2017

I Ymer 2017 undersöker geografer och antropologer staden som fenomen genom att lyfta fram de interaktioner och processer som leder till att städer och samhällen förändras. Analyserna grundar sig i studier av städer i Sverige, Ukraina, USA, Bolivia och Chile och representerar en del av det stora och mångfasetterade urbana forskningsfältet. Sammantaget ger kapitlen en fördjupad förståelse för den grundläggande interaktionen mellan stad, människa och miljö som uppstår i mötet mellan en mängd olika intressen och aktörer, från privata företag , motståndsrörelser, diasporagrupper till lokala föreningsinitiativ och gentrifieringsaktörer samt inte minst inom staden själv och dess relationer med omvärlden.
Urban utveckling och interaktion

ISBN 9789198215038

Hard cover

264 pages

Published 2017

Language swe

Price from SEK 233