An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Turismen och resandets utmaningar

Sandra Wall-Reinius (red.), Susanna Heldt Cassel (red.)

Ymer, no. 2019

Turism är en betydande del av och drivkraft i den globaliserade ekonomin och konsumtionssamhället där den bidrar till social, ekonomisk och miljömässig förändring, såväl positiv som negativ.
Under de senaste decennierna har inte bara turism och resande ökat världen över utan även forskarnas intresse för turismstudier har ökat markant.
I Ymer 2019 presenteras svensk turismforskning som bedrivs av geografer och antropologer.
De olika kapitlen exemplifierar hur turism kan utveckla och förändra platser, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, i Sverige och genom svenska resenärers turistande utomlands.
Genom de olika bidragen synliggörs möjligheter och utmaningar som turism ger upphov till och hur turism kan förstås som ett globalt och samtidigt lokalt fenomen.
Turismen och resandets utmaningar

ISBN 9789198215052

Hard cover

225 pages

Published 2019

Price from SEK 233