An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Megaprojekt : Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur

Gabriella Körling (red.), Susann Baez Ullberg (red.)

Ymer, no. 2021

Årets YMER handlar om megaprojekt. Över hela världen uppförs storskalig infrastruktur som aldrig förr. Man bygger vägsystem, hamnar, höghastighetståg, ekonomiska zoner, och telekommunikationssystem bara för att nämna några.
Detta samtida fenomen undersöks i volymen genom en samling aktuella, empirinära och etnografiska studier av megaprojekt i olika delar av världen. Bokens författare är kultur- och socialantropologer, kulturgeografer och statsvetare som utifrån sina respektive perspektiv visar att megaprojekt präglas av politik och att maktrelationer är centrala för dess design, tillblivelse och sociala effekter. De olika kapitlen fördjupar sig i frågor som rör politiskt beslutsfattande, expertis och påverkan på lokala samhällen, och problematiserar även antaganden om skala, tid och rum.
Megaprojekt

ISBN 9789198215076

Soft cover

260 pages

Published 2021

Language swe

Price from SEK 233