An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Det nya Svalbard : Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

H. Jonas Åkerman (red.)

Ymer, no. 2023

Årets Ymer handlar om SSAG's exkursion till Svalbard. Svalbard är det område på Jorden som har den tydligaste och högsta temperaturökningen som en följd av de pågående klimatförändringarna och det finns utmärkta möjligheter att studera hur detta påverkar miljö och människor. Därtill har Svalbard och dess centralort Longyearbyen genomgått en radikal förändring också i samhällsutveckling med en förändring från gruvsamhälle till modern norsk stad. Årsbok 2023 har temat "Det nya Svalbard" och innehåller artiklar som illustrerar en del av de förändringar som exkursionsdeltagarna kommer att studera och uppleva under exkursionen. Artiklarna blir därmed ett bakgrundsmaterial för deltagarna men är också tänkt att kunna intressera övriga SSAG-medlemmar och en intresserad allmänhet.
Det nya Svalbard

ISBN 9789198215090

Hard cover

188 pages

Published 2023

Language swe

Price from SEK 233