An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

ePub

 

Read Online

 

Dödens geografi : Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Roger Marjavaara (red.)

Ymer, no. 2024

Döden beskrivs ofta i rumsliga termer och har egenskapen att den intensifieras på vissa platser, men påverkar och får konsekvenser på andra platser. Således kopplar döden samman en rad platser som på ett eller annat sätt är viktiga för den avlidne, de efterlevande och ibland även för samhället i stort. Döden är inte en marginell företeelse utan snarare ett universellt samhällsfenomen och en ständigt pågående process, men som ofta sker i det fördolda. Denna Ymer uppmärksammar döden som samhällsfenomen utifrån ett rumsligt perspektiv och av forskare från en rad olika discipliner. Bokens syfte är att visa på vilken bredd och relevans som forskning om döden har, men även vilka teoretiska bidrag denna tematik kan ge upphov till.
Dödens geografi

ISBN 9789198928006

Hard cover

326 pages

Published 2024

Language swe

Price from SEK 233