En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Om Ymer

Årsboken Ymer är en av SSAGs viktigaste publikationer. Den kommer ut en gång om året sedan starten 1881. Ymer riktar sig till den breda allmänheten och är mer populärvetenskaplig än Geografiska Annaler.

Tidskriften är uppkallad efter jätten Ymer i vikingarnas skapelseberättelse. Från hans kropp kunde Oden skapa jorden. Ymer var även namnet på den svenske upptäcksresande Nordenskiölds fartyg med vilket han 1876 genomförde en polarexpedition till den ryska floden Jensej.

Medlemmar i SSAG erhåller varje år årsboken Ymer. Ymer finns på många bibliotek.

www.ssag.se