An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Tätort och glesbygd

Dagny Torbrand (red.)

Ymer, no. 1971

Ur innehållet:

SUNE BERGER, Företagsnedläggning- vad händer sedan?
VIGGO HANSEN, Den rurale bys rolle i urbaniseringsprocessen i Danmark
LENNART AMEEN, Om "Nygatan" som stadsgeografiskt element
BJÖRN HOLMER, Vinden i bebyggelselandskapet - exempel från Göteborg
HANS ALDSKOGIUS, "Utflyktsomlandet"
GÖSTA FORSSTRÖM, Gällivare malmberg och bruksrörelsen i Norrbotten 1736-1855
OLOF ERSON, Norrlandsproblemen, fortfarande
VADIM SÖDERSTRÖM, Varför hyggen?
Tätort och glesbygd

Hard cover

208 pages

Published 1971

Price from SEK 106