An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 165

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Andrée och Arktis : Ett hundraårigt perspektiv

Lars-Erik Åse (red.), Thomas Lundén (red.), Annika Dahlberg (red.)

Ymer, no. 1998

1998 års Ymer uppmärksammar - något försenat - 100-årsminnet av Samuel August Andrées ballongfärd. I ett antal artiklar behandlas dåtidens och nutidens syn på denna märkliga expedition.
Årsboken innehåller också ett antal artiklar, främst glaciologiska sådana, om svensk Arktis-forskning efter Andrée. En uppsats handlar också om världens nordligaste mänskliga kultur - inughuiterna på nordligaste Grönland.
Andrée och Arktis

Hard cover

170 pages

Published 1998

Price from SEK 165